Následující článek neobsahuje žádné přínosné informace, dá se tedy nazvat jednoduše zbytečným a neužitečným v každém ohledu. Navíc je vcelku dlouhý, proto by si v tomto momentu měl každý potenciální čtenář rozmyslet, zdali má vůbec cenu ve čtení pokračovat. Takže pokud hledáte v článku nějaké moudro, poučku či aspoň nějakou zajímavou informaci, okamžitě se čtením přestaňte, vypněte tuto stránku a přečtěte si Blesk pro ženy, kde se to samými zajímavostmi jen hemží. Předejdete tímto nemalému zklamání. Pokud takto neučiníte, je čtení následujícího obsahu jen a pouze na vaši vlastní zodpovědnost…


Vpíčismus aneb vaginalizace životního stylu

Možná jste o tomto neustále se rozšiřujícím myšlenkovém hnutí ještě neslyšeli, určitě však najdete ve svém okolí nejednoho vyznavače, dost možná některé vpíčistické praktiky nevědomky praktikujete sami.

Základní myšlenkou vpíčismu je co možná nejdůslednější ignorace okolního dění a snaha proplouvat životem s co nejmenší námahou. Jde tedy o filosofii zaměřenou spíše na vnitřní prožívání. Vpíčisté neprojevují jakýkoli zájem o to, co bude, co bylo, ani o to, co se právě děje, nezajímá je situace doma ani v zahraničí, dá se proto říct, že vpíčista srdcem i duší neprojevuje sebemenší zájem o dění v časoprostoru.

Ke vpíčistické filosofii inklinuje čím dál tím více vysokoškolských studentů, což se negativně projevuje na jejich zhoršeném hodnocení. Zajímavostí však je, že globální úpadky vpíčismu na rozdíl od jiných fenoménů přicházejí ve vlnách i několikrát během jednoho roku. Pozadí této skutečnosti se podařilo objasnit právě díky již zmíněným studentům, protože pokles zájmu o vpíčismus se nejvíce projevuje právě během zkouškových obodbí a v době přípravy na maturitu. Naopak nejvíce sílí na začátku letních prázdnin. Výše zmíněná období se stavají  pro vpíčisty zkouškou jejich víry. Jen několik málo vyvolených, kteří neberou vpíčismus na lehkou váhu, při něm i přes „zkouškové“ setrvají. Někteří studenti pak na svůj vpíčismus doplácí. Avšak každá velká věc, což situace kolem vpíčismu bezesporu je, vždy přináší nějaké oběti. Vyhozené studenty od zkoušek pak může těšit povznášející pocit, že konali ve jménu toho, čemu doopravdy věří. Stávají se tak vpíčistickými mučedníky, v zasvěcené komunitě označované jako vpíčedníky.

Prastaré čínské moudro praví:

„Jsou jen dvě životní cesty – být celý život v píči nebo mít celý život v píči… je jen na každém z nás, kterou z nich si vybere.“

Nejprve je však třeba si objasnit, co to vpíčismus vlastně je, kde jsou jeho kořeny a proč neustále nabírá na síle.

123736-top_foto2-3tadj kopie

Historie

Počátky vpíčismu zasahují až do starověku. Konkrétně do starověké Číny, která dala podle legendy vpíčismu jméno. Jedná se zřejmě o spojení slov „fpi“ (šetření, zbytečné neplýtvání) a „čchi“ (energie), z čehož vyplývá, že „fpi čchi“ vlastně nemá s hanlivým pojmenováním ženského pohlaví nic společného. S tímto tvrzením jsou však v rozporu první vpíčistické malby, jasně znázorňující symbol ženské pochvy jako náboženský. Koluje také fáma, že vpíčismus vytvořil samotné slovo „náboženství“, které je odvozeno od slova „ženství“, jehož symbol má vpíčismus ve znaku.

JesusCross kopie

Pozdější vývoj společnosti vedl k úpadku vpíčismu. Ten byl způsoben orientací na budování vlastní osobnosti. Snaha něco v životě dokázat byla tedy se základními principy vpíčismu v naprostém rozporu. Malou obrodu představovalo hnutí hippies, které však praktikovalo vpíčismus velmi důsledně, až ortodoxně. Vpíčistický člověk totiž musí projevovat nezájem o vše, včetně samotného praktikování vpíčismu, aby se o něm dalo říct, že vpíčismus praktikuje pravověrně.

Nic z výše uvedených faktů však není možno vědecky prokázat, jelikož nejsou dochovány žádné písemné dokumenty. Vpíčistickým písařům byly zřejmě budoucí generace natolik ukradené, že se neobtěžovali jakoukoli událost z jistě bohaté vpíčistické historie zaznamenat.

70 kopie

Fotografie z historicky první vpíčistické hromadné stávky na Rudém náměstí v Moskvě. Náměstí je liduprázdné, jelikož se nikdo neobtěžoval na vpíčistickou stávku dorazit. Nulová účast je dost možná důvod, proč byla stávka označována ruskými médii jako „úspěšně potlačená“. Zajímavé na této události bylo, že v době, kdy vpíčisté stávkovali, vykázaly závody a družstva dokonce více odvedené práce, než při běžném nasazení ruských vpíčistů do výrobního procesu.

Náboženství

Při delším soužití s pravým vpíčistou se může zdát, že vpíčisté nemají svého boha, tak jako jiné morálně uznávané náboženství. Opak je však pravdou, značná část vpíčistů věří, že jakýsi „bůh“ doopravdy existuje. Nemají však sebemenší potřebu tuto osobu jakkoli uctívat či se k ní modlit, protože přijde-li apokalypsa, bude mít vpíčistický bůh lidstvo stejně natolik v píči, že se nebude obtěžovat jakkoli zakročit. Narozdíl od ostatních světových náboženství však neexistuje žádný vpíčistický prorok, jelikož Bůh ještě nikdy neprojevil tolik zájmu o dění ve světě, aby sestoupil z pohodlných nebes a někomu se zjevil.

Bible vpíčistická není k dostání zejména ze dvou důvodů. Zaprvé by ji nikdo nečetl, protože čtení je náročná činnost, kterou vpíčisté většinou nemají v oblibě a zadruhé ji nikdo nenapsal, protože psaní je náročná činnost, kterou vpíčisté většinou nemají v oblibě.

Oproti ostatním náboženstvím je však vpíčismus rozdílný zejména tím, že ostatní náboženství fungují na principu „čím více peněz církvi odevzdáš, tím silnější tvá víra je“. Jelikož je však vpíčismus velmi individuální, narůstá síla inklinace ke vpíčismu přímo úměrně s výší sumy na osobním kontě. Jednoduše – čím více peněz vlastníš, tím více si můžeš dovolit se vpíčismu naplno odevzdat. Zářivým příkladem odevzdání se vpíčistické fiosofii je i jeden z  dnes nejsilnějších vpíčistických představitelů Dan Bilzerian, který s narůstajícím kontem začal lidem dávat kázání prostřednictvím fotografií, kterými dokazuje, jak moc silná jeho víra v nefalšovaný vpíčismus je.

b1a50bc9f02fba80bc84d34ceb46a72a kopie

Slavní vpíčisté

Vpíčismus má své příznivce po celém světě i mezi slavnými, ať už stále žijícími či historicky významnými velikány. Krom výše zmíněného Dana Bilzeriana obsahuje skromný výčet slavných vpíčistů jména jako tato:

I přes všechny události poslední doby stále ještě současný prezident České republiky Miloš Zeman, u kterého by i spousta praktikujících vpíčistů ocenila,  kdyby se s vpíčismem ve své funkci tolik neztotožňoval.

Exprezident České republiky Václav Klaus se chtěl svou udělenou amnestií mezi vípčisty zařadit, jelikož do žádné jiné zájmové skupiny nezapadá, dostal se tím ale spíše do opačné situace. Ocitl se sám celkem „v píči“, nikoli však ve vpíčistickém smyslu slova.

Všichni členové Niterské hudební skupiny Horkýže Slíže, kteří nejraději vyznávají toto náboženské hnutí na lehátku.

Sporní vpíčisté

Je na zvážení každého, kdo se alespoň trochu zabývá vpíčistikou, zda mezi vpíčisty zařadit i současné popové hvězdy, protože dle zdravého rozumu by se pod většinu současných hitů zdravý člověk nepodepsal, pokud by neměl regulérně v píči.

Odnože vpíčismu

Každá osoba na planetě (popřípadě mimo ní, čímž posíláme pozdrav aktuálně vyslaným kosmonautům na vesmírných misích) vnímá tuto filosofii svým jedinečným způsobem, proto vzniklo nespočet odvětví vpíčismu, podle toho, jak je brán jednotlivými zájmovými skupinami. Vypsali jsme několik málo těch nejvýznamnějších:

Cikánský vpíčismus – vztahuje se na zákony a morálku.

Taxikářský (také známý jako pizzařský) vpíčismus – vztahuje se na dopravu – jedná se o popírání jakýchkoli pravidel silničního provozu a slušného chování na vozovce.

Politický vpíčismus – celkem raritní záležitost, v České republice má však velice silnou základnu. Jedná se o lhostejnost k lidu, k ekonomice a hospodářství v daném státu. Nebo vlastně ke státu celkově. Nádstavbou politického vpíčismu je takzvaný Nadnárodní politický vpíčismus, jehož nejsilnějším představitelem je Evropská Unie.

Mužský vpíčismus – váže se k osobní hygieně a domácím povinnostem, zejména uklízení.

Ženský vpíčismus – odvozen od neschopnosti tolerovat výše zmíněný mužský vpíčismus.

V závěru tohoto článku jsme pro vás měli připravený exkluzivní rozhovor s vysoce postaveným členem vpíčistického hnutí v České republice, poslali jsme mu na mail proto sérii přesně mířených otázek, avšak ukázalo se, že tento nejmenovaný představitel praktikuje vpíčismus tak ortodoxně, že se mám jednoduše neobtěžoval na e-mail ani odpovědět.

Zdroj: Redakce SUPORT, Václav Kudělka

 

Komentáře