Slyš smrtelníku pradávný příběh o vzniku pivního světa, toho nejzlatavějšího světa, co kdy existoval! Vzdělej se a naslouchej božím slovům….


MModrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na poli se tyčil čerstvě dozrálý chmel. Ale nikdo se o chmel nestaral a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Na zemi chyběl štamgast. Smutně bloudil po zemi Pivométheus, potomek božského rodu Pivánů a marně hledal onoho božského štamgastu. Viděl však hlínu, dávající život chmelu a spatřil pivní deště snášející se na zem. Pivométheus smísil hlínu s pivním mokem a vytvořil sochu prvního štamgasty. Podobal se bohům. Tak poslal Pivométheus na svět prvního štamgastu.

Dlouho štamgasti nevěděli jak užívat pivního ducha. Žili jako abstinenční lidé. Viděli, ale ne dvojmo, slyšeli, a to dobře, mluvili, ale nezpívali. Tu se vydal Pivométheus mezi štamgasty v ruce držíc vychlazenou dvanáctku. „Okuste tento pivní mok, mí nejdražší štamgasti! Jednou okusíte, nikdy se ho nevzdáte!“ pronesl majestátně Pivométheus. I uslyšel bujaré skandování štamgastů „Ať žije Pivométheus!“

Od těchto dnů se krajina začala plnit krčmami a krčmy pivními pípami. Štamgasti pečovali o pole jako o své děti. Jak šel čas, štamgastské rody se začaly mezi sebou přít o to, kolik piv by měl průměrný štamgast v hospodě vypít. Z hádky se stala rvačka, ze rvačky válka. Rozpoutalo se období temna. Štamgasti zanevřeli na chmelové pole, neb válčili. Chmel začal pomalu ale jistě umírat a jednoho dne zcela zmizel.

I snesl se Pivométheus opět na planetu zem, rozzuřen do běla. „Slyš člověče bláhový, dal jsem ti zlaté bohatství a tys na něj zapomněl. Ujednoť se znova, štmagastský lidu a val na pole! Bez piva váš život nemá význam!“ pronesl hlubokým hlasem Pivométheus. Štamgasti složili zbraně, popadli vidle.

I vzkřísili chmelové pole a počali vytvářet zlatavý mok chutí hoden božstva. Do dnes všichni společně sedávají v krčmách pijíc pivěnko. I shodli se štamgasti na kompromisu. „2 velká a jedno malé? Heuréka! To jsou ta čísla dlouho hledaná!“ pronesl ten nejmoudřejší štamgasta Pivchimédes. Tento výsledek se dochoval až do dnešních dnů.


Vzdej hold magickému pivnímu číslu a ucti památku štamgastů neb Pivní spirála se blíží! Hleď však na svou cestu obezřetně, Pivométheus má zrak všude!

KDY: středa 4. 11. 2015

KDE: start z Viktorky 17:30 – 18:30

CÍL: v každé hospodě vypij se svým týmem 2 velké a 1 malé pivo, nasbírej všech 10 razítek ze všech hospod

Přesná pravidla hledej na Facebookové události Pivní spirály 2015.

PIVNÍ SPIRÁLA 2015

Dokaž, že piješ božskou ligu!

Zdroj: Redakce SUPORT, Anastasija Žur

 

Komentáře